Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012

Δικαιολογητικα για Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - ΠΕΑ

 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
(ΣΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 1980
1. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί
2. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ
3. Αριθμός κτηματολογίου
4. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει
5. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο)
6. Το Συμβόλαιο του ακινήτου
7. Πρόσβαση στο κεντρικό λεβητοστάσιο ( κυρίως για κατοικίες )
Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 1980 ΕΩΣ ΤΟ 1985
1. Άδεια Οικοδομής
2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί
3. Τοπογραφικό Διάγραμμα (εάν υπάρχει)
4. Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το '80 / εαν υπάρχει χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)
5. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ
6. Αριθμός κτηματολογίου
7. Φύλλο συντήρησης λέβητα (εάν υπάρχει)
8. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο)
9. Το Συμβόλαιο του ακινήτου
10. Πρόσβαση στο κεντρικό λεβητοστάσιο ( κυρίως για κατοικίες )
Γ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1985
1. Άδεια Οικοδομής
2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί
3. Τοπογραφικό Διάγραμμα
4. Μελέτη Θερμομόνωσης (χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)
5. Πίνακας Κατανομής Δαπανών ( κτίρια κατοικιών για περισσότερους των τριών ορόφων)
6. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ
7. Αριθμός Κτηματολογίου
8. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει
9. Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Α.Φ.Μ., Τηλέφωνο).
10. Το συμβόλαιο του ακινήτου.
11. Πρόσβαση στο κεντρικό λεβητοστάσιο ( κυρίως για κατοικίες )
12. Στην περίπτωση ύπαρξης ημιυπαιθρίου χώρου θα χρειασθεί αντίγραφο της αίτησης στην αρμόδια πολεοδομία για τη ρύθμιση του χώρου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:

α. Δεν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου.
β. Σε περίπτωση που η αρχιτεκτονική μελέτη δεν υφίσταται π.χ. λόγω απώλειάς της ή στα αρχιτεκτονικά σχέδια δεν αποτυπώνεται η πραγματική μορφή του κτιρίου, ο υπεύθυνος του κτιρίου (ιδιοκτήτης/διαχειριστής) θα πρέπει να αναθέσει την αποτύπωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του κτιρίου (π.χ. αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια) σε αρμόδιο μηχανικό, όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η αμοιβή για την αποτύπωση του κτιρίου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή και δεν περιλαμβάνεται στην αμοιβή του επιθεωρητή για την ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση του κτιρίου.
Ο επιθεωρητής, εφόσον το επιθυμεί και κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου, δύναται να κάνει ο ίδιος αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων που απαιτείται για την ενεργειακή επιθεώρηση, με την καθορισμένη από τη νομοθεσία σχετική αμοιβή.
γ. Κατά τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης ενός κτιρίου, παρέχεται στον επιθεωρητή η δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.
δ. Η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου διεξάγεται αποκλειστικά από Επιθεωρητή εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.Επ.Εν.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. Ο σκοπός και η διαδικασία διενέργειας της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.
2. Οι υποχρεώσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά την επιθεώρηση, όπως η καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της επιθεώρησης, η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και η διατύπωση υποδείξεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.
3. Οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη/διαχειριστή για την παροχή στοιχείων και δεδομένων του κτιρίου που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης, όπως γενικές πληροφορίες για τη χρήση, λειτουργία και κατασκευή του κτιρίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια του κτιρίου, αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, μελέτη θερμομόνωσης, φύλλα συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων.
4. Η διαδικασία και η διάρκεια εκπόνησης της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.
5. Η αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή.
6. Η εξασφάλιση προστασίας (περιλαμβανομένου του απορρήτου) των δεδομένων του κτιρίου.
  • Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό απαιτείται για πώληση-μεταβίβαση κτιρίων / διαμερισμάτων και μίσθωση ολόκληρου κτιρίου με χρήση κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης.
  • Από 09/01/2012 το πιστοποιητικό  είναι απαραίτητο και για τις μισθώσεις τμημάτων κτιρίου
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ισχύει για 10 χρόνια.

 Για περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνήστε μαζί μας στο 27220 24 320 
ή στείλτε μας email-  eng_ar2000@yahoo.gr

 

 

 

Υπολογισμός διοξειδίου του άνθρακα (CO2)

Υπολογισμός Ενεργειακού Αποτυπώματος 

Το ενεργειακό αποτύπωμα είναι η ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που εκλύεται στην ατμόσφαιρα από τις καθημερινές μας συνήθειες, οι οποίες συχνότερα σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
.-Καταργήστε τους λαμπτήρες πυρακτώσεως. Μπορείτε να αντικαταστήσετε τους παλιούς σας λαμπτήρες, με τους νέους λαμπτήρες φθορισμού για εξοικονόμηση ενέργειας. Μη σας αποτρέπει το κόστος γιατί έχουν 8 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και καταναλώνουν 80% λιγότερο ρεύμα.
.-Αποφύγετε το stand-by στις ηλεκτρονικές συσκευές Το ξέρατε ότι σε ορισμένες συσκευές (π.χ. DVD Players, εκτυπωτές, τηλεοράσεις) η κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής (stand-by) αντιστοιχεί σε περισσότερο από τη μισή συνολική κατανάλωση. Αντί να κλείνουμε τη συσκευή από το τηλεχειριστήριο πατάμε το κουμπί Power πάνω στη συσκευή.
.-Ανακυκλώστε και τις ηλεκτρονικές συσκευές Την επόμενη φορά που θα χαλάσει μία συσκευή σας μπορείτε να καλέσετε το Δήμο σας και να ενημερωθείτε πού και πότε μπορείτε να την αποθέσετε ώστε τα ειδικά συνεργεία να τη συλλέξουν και να τη στείλουν για ανακύκλωση. Το σχετικό τηλέφωνο του δήμου Αθηναίων είναι το 1960.
.-Χρησιμοποιείστε το ποδήλατο σας Για τις κοντινές διαδρομές αντί για το αυτοκίνητο σας χρησιμοποιείστε το ποδήλατο. Με μία σχάρα κι ένα καλαθάκι μπορείτε εύκολα να πάτε για τα ψώνια σας στο super market, χωρίς να προβληματιστείτε για το παρκάρισμα. Βρείτε τα κατάλληλα αξεσουάρ για το ποδήλατο σας και αυτό θα σας αποζημιώσει.
.-Προτιμήστε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τις μετακινήσεις στην πόλη Πριν χρησιμοποιήσετε το αυτοκίνητο για τη μετακίνησή σας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΟΑΣΑ και βρείτε τη βέλτιστη διαδρομή με τα Μέσα Μεταφοράς για να φτάσετε στον προορισμό σας. Επίσης, τα Μέσα Μεταφοράς προσφέρουν πολύ γρήγορες μετακινήσεις σε συνδυασμό με ένα σπαστό ποδήλατο
.-Αυτοκίνητο Δύο απλά κόλπα για να ελαχιστοποιήσετε τις εκπομπές του αυτοκινήτου σας είναι να αλλάζετε συχνά το φίλτρο αέρος και να ελέγχετε συχνά η πίεση των ελαστικών να είναι η συνιστώμενη από τον κατασκευαστή.
.-Ελαττώστε τις πτήσεις Γνωρίζατε ότι το τρένο εκλύει το 1/5 των εκπομπών σε σχέση με το αεροπλάνο, για την ίδια απόσταση; Όταν σχεδιάσετε το επόμενο ταξίδι αναψυχής σας ξανασκεφτείτε το τρένο για τη μετακίνησή σας. Δώστε θεματική στις διακοπές σας κι απολαύστε το ταξίδι.

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

Ζητείται νέα συνεργάτης - νομού Μεσσηνίας

ZHTEITAI : Αρχιτεκτόνισσα ή σχεδιάστρια για συνεργασία, κάτοχος - γνώστης Η/Υ και σχεδιαστικών προγραμμάτων 3Δ απαραίτητη προϋπόθεση. Απαντήστε στέλνοντας βιογραφικό στο eMail : ENG_AR2000@YAHOO.GR , τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977 511 137.

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2011

Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον".

Πράσινο σπίτι σε 5 βήματα

Εάν ένας ιδιοκτήτης ενδιαφέρεται να ανακαινίσει την κατοικία του, ώστε να περιορίσει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας και να αυξήσει την εμπρική αξία του οικήματός του, πρέπει πρώτα να βεβαιωθεί ότι το ακίνητό του πληροί όλα τα κριτήρια που θέτει το Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον". Στη συνέχεια θα πρέπει να οπλιστεί με υπομονή και να ακολουθήσει πιστά πέντε βήματα:

Ενεργειακή Επιθεώρηση

Ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης θα πρέπει κατ' αρχάς να καλέσει έναν ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος θα ελέγξει την κατοικία για να διαπιστώσει πόση είναι η κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και κλιματισμό και ποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν, ώστε να μειωθεί. Όλα αυτά καταγράφονται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και, ανάλογα πόσο ενεργοβόρο είναι το ακίνητο, κατατάσσεται σε μία από τις εννέα κατηγορίες που υπάρχουν. Προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η κατοικία να ανήκει τουλάχιστον σε ενεργειακή κλάση Δ ή μικρότερη (Ε, Ζ, Η).

Λήψη προσφορών

Αφού ολοκληρωθεί η ενεργειακή επιθεώρηση και εκδοθεί το πιστοποιητικό, ο επιθεωρητής σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη επιλέγουν τις παρεμβάσεις που θα γίνουν στην κατοικία, ώστε να μειωθεί σημαντικά η κατανάλωση ενέργειας. Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης επικοινωνεί με τα σχετικά καταστήματα, τις τεχνικές εταιρείες κ.ά. και ζητά προσφορές για τα υλικά και τον εξοπλισμό που θα χρειαστούν.

Αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα

Επιθεωρητής και ιδιοκτήτης συμπληρώνουν, από κοινού, το Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων και την αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα, στην οποία περιλαμβάνεται το κόστος των προτεινόμενων παρεμβάσεων, σύμφωνα με τις προσφορές. Έπειτα, η αίτηση πρέπει να κατατεθεί σε μία από τις τέσσερις συμβαλλόμενες με το πρόγραμμα τράπεζες (Alpha, Εθνική, Πειραιώς και Eurobank), από την 1η Φεβρουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2012. Σημειώστε πως, παρ’ ότι η κατάθεση των αιτήσεων έχει ξεκινήσει εδώ και ημέρες, καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι παραπάνω διαδικασίες (ενεργειακή επιθεώρηση, λήψη προσφορών, συμπλήρωση ειδικών εντύπων).

Υπογραφή σύμβασης - εργασίες

Όταν η αίτηση εγκριθεί, μέσα σε διάστημα δύο μηνών υπογράφεται η δανειακή σύμβαση μεταξύ του ιδιοκτήτη του ακινήτου και της τράπεζας. Τότε δίνεται και το «πράσινο φως» για να ξεκινήσουν οι εργασίες της ανακαίνισης. Η υλοποίηση των παρεμβάσεων, η εκταμίευση του δανείου και η εξόφληση των δαπανών πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε εννέα μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του δανείου και σε καμία περίπτωση μετά την 30-06-2012, όποτε λήγει και ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος.

Δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση

Μέχρι τις 30-06-2012, πρέπει να έχει γίνει και η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση και να έχει εκδοθεί το νέο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, όπου θα επιβεβαιώνεται ότι η κατοικία «ανέβηκε» τουλάχιστον μία ενεργειακή κλάση. Για παράδειγμα, από Δ έγινε Γ, Β ή Β+ κ.ο.κ. Οσοι ιδιοκτήτες ακινήτων ενταχθούν τελικά στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» και οι δύο ενεργειακές επιθεωρήσεις παρέχονται δωρεάν, καθώς επιδοτούνται εξ ολοκλήρου από τον Κρατικό Προϋπολογισμό του προγράμματος.

Πηγή: Real.gr

Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2010

Μετεκλογική ευχαριστήρια δήλωση υποψήφιου

Αγαπητοί Συμπολίτες, του νέου δήμου Μεσσήνης.
Συνδημότες - συνδημότισσες, ¨σας ευχαριστώ από καρδιάς¨ όλους εσάς που με
τιμήσατε με την ψήφο και την στήριξή σας.
Ο ανεξάρτητος δημοτικός συνδυασμός ¨Νέα Πνοή¨ του δήμαρχου Κώστα
Σπυρόπουλου που συμμετείχα, έδωσε σκληρή μάχη και αντιστάθηκε γενναία,
ενάντια στον επιβαλλόμενο κομματικό ολοκληρωτισμό στη τοπική αυτοδιοίκηση
του δήμου μας.
Από σήμερα αρχίζει νέος αγώνας. Πρέπει ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε τις
δυσκολίες που προμηνύονται και έρχονται.
Η εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπό μου, μου υπαγορεύει να σταθώ ενεργός
πολίτης και συμπαραστάτη σας, στα προβλήματα του νέου δήμου Μεσσήνης.

Σταύρος Αθανασακόπουλος
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

ΔΩΣΤΕ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΖΕΙΣταύρος Αθανασακόπουλος
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος
για το Νέο δήμο Μεσσήνης

Με δήμαρχο τον Κώστα Σπυρόπουλο

Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010

ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΑΥΡΟ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010
Η υποψηφιότητά μου στον συνδυασμό του καταξιωμένου δημάρχου κ.Κώστα Σπυρόπουλου συμβάλει στην ανανέωση, στο νέο ξεκίνημα για ένα δυνατό δήμο Μεσσήνης.Αγωνίζομαι και θα συνεχίσω, με αρχές μου την ¨Άξιοβίωτη Ανάπτυξη με Αισθητική και Ποιότητα¨ και την ¨Εγγύηση Αυτονόητων Δικαιωμάτων Πολίτη¨.
Μπορώ να δώσω λύση στα τεχνικά προβλήματα του Νέου Δήμου Μεσσήνης.

Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2010

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010


"ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ Δήμου Μεσσήνης με δήμαρχο τον ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ - Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - Ηλεκτρολόγος - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Γραμματέας ¨ΧΙΩΤΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ¨. Τηλέφωνο:6946 868210.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010


.-..-.-.-..-.-.-..-.-..
Ανεξάρτητος Συνδιασμός "ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ Δήμου Μεσσήνης με δήμαρχο τον ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ - Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - τ. πρόεδρος Μαυροματίου Ιθώμης, τ.Αντιδήμαρχος Ιθώμης. Τηλέφωνο:6948 210019.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010


Ανεξάρτητος Συνδιασμός "ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ Δήμου Μεσσήνης με δήμαρχο τον ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ - Υποψήφια Σύμβουλος Τοπικού Πεταλιδίου: ΔΑΒΕΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ - Έμπορος τηλέφωνο:693 2258467

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010


.-..-..-.--.-.-..-.-..-
Ανεξάρτητος Συνδιασμός "ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ Δήμου Μεσσήνης με δήμαρχο τον ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ - Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος: ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ -Επιχειρηματίας, τ. πρόεδρος συνδέσμου ύδρευσης κοινοτήτων, αντιπρόεδρος Βαλύρας, πρόεδρος Α.Σ. ¨ΑΣΤΕΡΑ ΒΑΛΥΡΑΣ. Δ/νση Βαλύρα, τηλέφωνα:27240 71490 κ'6974 971812.
¨Μιά ζωή για την αυτοδιοίκηση και τον αθλητισμό¨

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010


.-.-.-.-..-.-.-..-.-.-..-.-
Ανεξάρτητος Συνδιασμός "ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ Δήμου Μεσσήνης με δήμαρχο τον ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ - Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣ. ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ - τ. πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου, τ.Αντιδήμαρχος. Δ/νση Μεσσήνη, τηλέφωνο:6944 837659.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010


Ανεξάρτητος Συνδιασμός "ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ Δήμου Μεσσήνης με δήμαρχο τον ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ - Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ.ΝΟΥ ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ -Οικονομολόγος υπάλληλος, πρόεδρος δημοτικού σύμβουλίου Μεσσήνης. Δ/νση Μαυρομάτι Μεσσήνης τηλέφωνα 27220 22228 κ' 6972 997 226

"ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ Μεσσήνης δημάρχου ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - Υποψήφιος Τοπικος Σύμβουλος: ΒΟΥΡΝΑΖΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΕΙΟΥ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.
Ανεξάρτητος Συνδιασμός "ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ για το Δήμο Μεσσήνης με δήμαρχο τον ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ - Υποψήφιος Τοπικος Σύμβουλος: ΒΟΥΡΝΑΖΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΕΙΟΥ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Συνταξιούχος τηλέφωνο:694 2692479

Ανεξάρτητος Συνδιασμός "ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ Δήμου Μεσσήνης δημάρχου ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Δημοτικός Σύμβουλος - ΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΚΑΛΥΒΑΣ - Επιχειρηματίας


.-.-.--.--.-.-.-.-.-..-.-.
Ανεξάρτητος Συνδιασμός "ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ Δήμου Μεσσήνης με δήμαρχο τον ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ - Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος - ΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΚΑΛΥΒΑΣ - Επιχειρηματίας δ/νση Καλαμαρα- Ευα Μεσσηνίας, τηλέφωνα:27220 41863 κ' 6972 240145, eMAIL: kalivas1967@gmail.com

"ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ Δήμου Μεσσήνης ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος - ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΡΒΕΛΑΣ


ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΡΒΕΛΑΣ Δημόσιος Υπάλληλος ΕΚΑΒ Καλαμάτας, πρόεδρος δημοτ.συμβουλίου Βουφράδος Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος "ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ για το νέο Δήμο Μεσσήνης με δήμαρχο τον ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ

"ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ για το Δήμο Μεσσήνης με τον ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


"ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ για το Δήμο Μεσσήνης με τον ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος - ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Συνταξιούχος Δημοτικός Υπάλληλος, Ιδρυτής Εθελοντικής Ομάδας Δασοπυρόσβεσης "ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ¨ Πεταλίδι Μεσσηνίας, τηλέφωνα:7220 31 967 k' 6973 597646

"ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ Δήμου Μεσσήνης ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος - ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - Ελεύθερος Επαγγελματίας,τηλέφωνο 6944 33 8575


"ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ Δήμου Μεσσήνης ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος - ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - Ελεύθερος Επαγγελματίας τηλέφωνο 6944 33 8575

"ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ Δήμου Μεσσήνης ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ (ΜΠΟΤΙΓΙΑΝΝΗΣ)


.-.-..-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.
"ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ Δήμου Μεσσήνης ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ (ΜΠΟΤΙΓΙΑΝΝΗΣ) Πρωην αντιδήμαρχος κ' πρόεδρος δήμου Ανδρούσας τηλέφωνα 27220 41216 κ' 41524

"ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ Δήμου Μεσσήνης ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ


"ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ για το Δήμο Μεσσήνης με τον ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ - Σμυναγός - Ασφαλιστής,Αντιδήμαρχος Μεσσήνης

"ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ Δήμου Μεσσήνης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡ. ΠΑΠΑΚΟΤΣΗΣ -Αγρότης Συνεταιριστής τηλέφωνα: 27"ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ για το Δήμο Μεσσήνης με τον ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡ. ΠΑΠΑΚΟΤΣΗΣ -Αγρότης Συνεταιριστής τηλέφωνα: 27220 22 021 k' 6977095781

"ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ Δήμου Μεσσήνης ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος - ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΡΙΝΙΟΣ


-..-.-.--.-..-.-.-.-.-..-.-.-..-.
"ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ για το Δήμο Μεσσήνης με τον ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος - ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΠΑΤΡΙΝΙΟΣ - Όλοι μαζί για τον καλύτερο Δήμο στην Μεσσηνία

"ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ Δήμου Μεσσήνης ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ Υποψήφια Δημοτικός Σύμβουλος - ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΡΙΣΤΟΥΡΗ - Λογίστρια, Φοροτεχνικός"ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ για το Δήμο Μεσσήνης με τον ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ Υποψήφια Δημοτικός Σύμβουλος - ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΡΙΣΤΟΥΡΗ συζ. Ιωαννη -ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - eMAIL dimprist@Gmail.com

"ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ Μεσσήνης ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ Δημοτικός Σύμβουλος - ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ. ΨΑΡΟΥΛΗΣ


"ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ για το Δήμο Μεσσήνης με τον ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ - Υποψ.Δημοτικός Σύμβουλος - ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ. ΨΑΡΟΥΛΗΣ - Δασικός Υπάλληλος, Αντιδήμαρχος Μεσσήνης

"ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ Δήμου Μεσσήνης ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - Δημοτικός Σύμβουλος - ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ


-...-..-.-...-.-.-.-.-..-.
"ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ Δήμου Μεσσήνης ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - Υποψ.Δημοτικός Σύμβουλος - ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - Αριστομένης, τηλέφωνο 6948 044931

"ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ Δήμου Μεσσήνης ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ - Σύμβουλος - ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΑΜΗΣ


-.-..-.-..-.-.-.-.-..-.-.-..-.-..-.
"ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ Για τον Δήμο Μεσσήνης με τον ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος - ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΑΜΗΣ - Γεωπόνος Ελεύθερος Επαγγελματίας - τηλέφωνα 27220 25200 κ' 6974825100

Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

"ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΤΣΕΡΠΕΣ


.-.--.-..-.-.-.-.-..-.-.-.-.-..-.
"ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ Για τον Δήμο Μεσσήνης με τον ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ, Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΤΣΕΡΠΕΣ - Υπάλληλος Ο.Σ.Ε. Τρίκορφο Μεσσηνίας, τηλέφωνο: 697 4656731.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


.-.-.-.-..-.-.-.-.-...-.-..-.-.-.-
"ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ για τον Δήμο Μεσσήνης, με δήμαρχο τον Κώστα Σπυρόπουλο - ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ - Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος - Μαθηματικός, τέως δ/ντης 1ου Λυκείου Μεσσήνης.

Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2010

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010


Η υποψηφιότητά μου στον συνδυασμό του καταξιωμένου δημάρχου κ.Κώστα Σπυρόπουλου συμβάλει στην ανανέωση, στο νέο ξεκίνημα για ένα δυνατό δήμο Μεσσήνης.
Αγωνίζομαι και θα συνεχίσω, με αρχές μου την ¨Άξιοβίωτη Ανάπτυξη με Αισθητική και Ποιότητα¨ και την ¨Εγγύηση Αυτονόητων Δικαιωμάτων Πολίτη¨.

¨Άξιοβίωτη Ανάπτυξη με Αισθητική και Ποιότητα¨ και την ¨Εγγύηση Αυτονόητων Δικαιωμάτων Πολίτη¨.


Η υποψηφιότητά μου στον συνδυασμό του καταξιωμένου δημάρχου κ.Κώστα Σπυρόπουλου συμβάλει στην ανανέωση, στο νέο ξεκίνημα για ένα δυνατό δήμο Μεσσήνης.
Αγωνίζομαι και θα συνεχίσω, με αρχές μου την ¨Άξιοβίωτη Ανάπτυξη με Αισθητική και Ποιότητα¨ και την ¨Εγγύηση Αυτονόητων Δικαιωμάτων Πολίτη¨.

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010

Φυλλάδιο προγράμματος ¨ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ¨


.-.-.-.-.-..-.-.-.-..-.-.-.-..-.-.-.-..-.-.-.-..-.-.-.

-.-..-..-.-.-.-.-..-.-.-.-.-..-.-.-.-.-..-..-.-..-.-.-.

-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-..-.-.-.-..-..-.-..-..-..-.-.-

.-.-.-..-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-..-.-.-.-.-..-.-.-.-.-..

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

ΨΗΦΟΣ με ΔΥΝΑΜΗ και ΑΞΙΑ


ΨΗΦΟΣ: είναι η έκφραση εκλογικής απόφασης του πολίτη σε υποψήφιο με Ικανότητα - Προσόντα - Βούληση
..-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.
Μηδέν είναι μήτε τέχνην άνευ μελέτης
μήτε μελέτην άνευ τέχνης

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

ΔΩΣΤΕ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΖΕΙ


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΩΜΑ και ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ
Η μάζα δεν είναι συλλογικότητα.
Ζούμε σε μια εποχή που η δύναμη τόσο της μάζας όσο και της συλλογικότητας είναι μεγάλη. Η ανθρωπότητα είναι πλέον σαφώς διαχωρισμένη σε δύο διακριτά επίπεδα, δεν προχωρά «ολόκληρη». Η ευθύνη της συλλογικότητας είναι τεράστια. Οι ατομικές προσδοκίες, τα ατομικά επιτεύγματα και οι ατομικές αξίες, αν δεν λάβουν μια πιο υγιή μορφή κι αν δεν υπηρετούν περισσότερο την ουσία των πραγμάτων και όχι μια υλική και εφήμερη φαινομενικότητα, θα στρέψουν την κατεύθυνση της Ζωής προς μια πιο ανησυχητικά αρνητική πραγματικότητα απ’ ό,τι η σημερινή.

Τίποτε δεν αλλάζει, αν δεν το θελήσουμε, αν δεν πιστέψουμε στην αναγκαιότητα της αλλαγής και στο όραμά μας, κι αν δεν εργαστούμε μεθοδικά και με σύνεση, έτσι ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί στην πρακτική εφαρμογή των όσων χρειάζεται να γίνουν.

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

Αδιάψευστος προσεταιρισμός ΝΟΔΕ με συκοφάντες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-..--..-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-..-.-.-..-.-.-.-.-..-..-..-.
Εργολαβία Προπαγάνδας
Τις τελευταίες ημέρες και ειδικότερα την Πέμπτη 14-10-2010 η Μεσσηνιακή κοινωνία έχει γίνει αποδέκτης διασπαρμένων ρυπαρών δημοσιευμάτων. Τα δημοσιεύματα με ακατονόμαστες και αναπόδεικτες, δήθεν πληροφορίες και με ψέματα στοχεύουν να πλήξουν τον καθηγητή ΕΜΠ και υποψήφιο δήμαρχο Μεσσήνης κ.Κώστα Σπυρόπουλο, και κατ’ επέκταση τον ανεξάρτητο εκλογικό του συνδυασμό ¨ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ όπου συμμετέχω επίσημα και εγώ υποψήφιος.
Οι πολίτες τις Μεσσηνίας αντιλαμβάνονται και διακρίνουν ξεκάθαρα την πηγή που διοχετεύει αυτή την οργανωμένη, ξεδιάντροπη προπαγάνδα και την υποβουλημέα σκοπιμότητα της.
Στο ρόλο, οι τσατσάδες της πατσαβούρας ¨ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ¨, άφτεροι κιτρινοτζίτζικες του μήνα Οκτώβρη, στην δούλεψη του βρώμικου τραμπουκισμού ΝΟΔΕ στη Μεσσηνία. Ο αδιάψευστος προσεταιρισμός της ΝΟΔΕ με κατ’ επάγγελμα συκοφάντες, καταντάει φαιδρό το πολιτικό ρόλο της Νέας Δημοκρατίας Μεσσηνίας.
Σε αυτές τις βρώμικες ενορχηστρωμένες επιθέσεις για κομματική επιβολή ¨κοινώς καπέλωμα¨, στις εκλογές της 7ης Νοέμβρη θα απαντήσουν οι πολίτες με την ψήφο τους.

Σταύρος Αθανασακόπουλος
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος
ανεξάρτητου συνδυασμού ¨ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ Μεσσήνης
υποψήφιου δημάρχου Κώστα Σπυρόπουλου
.-..-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-..-.-.-.-.-..-.-.-..-.-.-..-.-..-.-.-.-..-.-.

Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

Υποψήφιος συνδιασμού "ΝΕΑ ΠΝΟΗ" Κώστα Σπυρόπουλου


Συνδημότες-συνδημότισσες, φίλοι και φίλες του διευρυμένου νέου ¨Καλλικρατικού¨ δήμου Μεσσήνης.
Το υπερκομματικό ψηφοδέλτιο ¨Νέα Πνοή¨ του υποψήφιου δημάρχου Κώστα Σπυρόπουλου, σηματοδοτεί και εγγυάται την απεξάρτηση της δημοτικής αρχής από τον ασφυκτικό κομματικό εναγκαλισμό του παρελθόντος.
Η πολιτικό οικονομική συγκυρία απαιτεί σύγχρονη πολιτική σκέψη, μαζί με αξιοκρατία, διαφάνεια και συλλογικότητα για να αντιμετωπισθούν οι κοινωνικές ανάγκες των πολιτών για ανάπτυξη και ποιότητας ζωής.
Στηρίζω και συμμετέχω υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο του κ.Κώστα Σπυρόπουλου, έχοντας θέληση να συμβάλω στην επιτυχία της διοικητικής μεταρρύθμισης και στο στέριωμα του νέου μεγάλου Δήμου Μεσσήνης.
Η υποψηφιότητά μου στον συνδυασμό του καταξιωμένου δημάρχου κ.Κώστα Σπυρόπουλου συμβάλει στην ανανέωση, στο νέο ξεκίνημα για ένα δυνατό δήμο Μεσσήνης.
Αγωνίζομαι και θα συνεχίσω, με αρχές μου την ¨Άξιοβίωτη Ανάπτυξη με Αισθητική και Ποιότητα¨ και την ¨Εγγύηση Αυτονόητων Δικαιωμάτων Πολίτη¨.

Για τον δήμο Μεσσήνης
Με τον εκλογικό συνδυασμό ¨ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨
Υποψήφιου Δημάρχου Κώστα Σπυρόπουλου


-.-..-..-.-.-..-.-.-.-.-.-..-.-.-.-..-.-..-.-.-..-.-.-.-..-.-.-..-.-.

Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ : 23 νέους υποψηφίους ανακοίνωσε ο κ. Σπυρόπουλος

Ακόμα 23 υποψηφίους συμβούλους με το συνδυασμό «Νέα Πνοή» ανακοίνωσε χθες ο απερχόμενος -και εκ νέου υποψήφιος- δήμαρχος Μεσσήνης Κώστας Σπυρόπουλος.
Οι υποψήφιοι που γνωστοποιήθηκαν από το συνδυασμό του Κ. Σπυρόπουλου είναι οι Βασίλειος Ι. Αδαμόπουλος (αγρότης), Διονύσιος Π. Αθανασόπουλος (μηχανικός αυτοκινήτων), Λαμπρινή Π. Γιαννοπούλου, Αμαλία Δ. Γκιλή (ιδιωτική υπάλληλος), Αθανάσιος Κωνστ. Δελλής (αγρότης), Ευστάθιος Χρ. Δεμπεγιώτης (αυτοκινητιστής), Απόστολος Στ. Δρακόπουλος (συγγραφέας), Διονύσιος Σπ. Θεοδωρακόπουλος (αγρότης), Παναγιώτης Γ. Θεοδωρόπουλος (ιδιωτικός υπάλληλος), Παναγιώτης Γ. Καλογερόπουλος (αγρότης), Δημήτριος Π. Καρούντζος (συνταξιούχος δημοτικός υπάλληλος), Φωτεινή Κων. Κατσούνη (εκπαιδευτικός), Γεώργιος Περ. Κουτρουμπής (αγρότης), Χρήστος Δ. Κυριαζόπουλος (αυτοκινητιστής), Μαριγούλα Ι. Λυμπεροπούλου, Πηνελόπη Π. Μακρή (ιδιωτική υπάλληλος), Κωνσταντίνα Π. Ματσούκα (ιδιωτική υπάλληλος), Ειρήνη Ν. Μπαρούνη (οικιακά), Αντωνία Γ. Ναχοπούλου (ιδιωτική
υπάλληλος), Δημήτριος Π. Νίκας (αγρότης), Αγγελος Αρ. Παναγόπουλος (μηχανικός αυτοκινήτων), Δήμητρα Ι. Πριστούρη (λογίστρια), Αθανάσιος Σπ. Τσιμόγιαννης (συνταξιούχος εκπαιδευτικός).

Σύντομα ακολουθούν και άλλα ονόματα.

Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

17 Nέα ονόματα με Σπυρόπουλο "ΝΕΑ ΠΝΟΗ"


17 Nέα ονόματα υποψηφίων
ανακοίνωσε ο Σπυρόπουλος


Στην ανακοίνωση 17 ακόμα ονομάτων, υποψηφίων με το συνδυασμό «Νέα Πνοή», προέβη χθες ο απερχόμενος -και εκ νέου υποψήφιος- δήμαρχος Μεσσήνης Κώστας Σπυρόπουλος.
Τα ονόματα που ανακοινώθηκαν -κι ενώ ο Κ. Σπυρόπουλος συνεχίζει τις επαφές του για τη συμπλήρωση του ψηφοδελτίου του- είναι: Χρήστος Γ. Αλεβίζος αγρότης, Ανδρέας Χρ. Ανεστόπουλος ιδιωτικός υπάλληλος, Δημήτριος Β. Αργυρόπουλος έμπορος, Παναγιώτης Σπ. Αριστομενόπουλος (Λαϊνάς, Δημήτριος Κωνστ. Γιαννούκος ταξίαρχος ε.α., Αλέξανδρος Ν. Διονυσόπουλος πρόεδρος Τ.Σ. Καρποφόρας, Δημήτριος Γ. Καίσαρης έμπορος, Γεώργιος Β. Καπακλής αντιδήμαρχος Πεταλιδίου, Νικόλαος Ι. Κούβελας μέλος Τ.Σ. Λυκοτράφου, Γεώργιος Ι. Κουτσοπέτρος επιχειρηματίας, Παντελής Δ. Κουφόγιαννης ελεύθερος επαγγελματίας, Χρίστος Ι. Μουγγός έμπορος, Ελευθερία Ι. Μπότη νοσηλεύτρια, Αριστείδης Κωνστ. Παναγόπουλος τέως πρόεδρος Πουλιτσίου, Δημήτριος Γ. Παπαγεωργίου δημοτικός σύμβουλος Αριστομένη, Ηλίας Πετ. Πετρόπουλος συνταξιούχος ναυτικός και Γεώργιος Θεοδ. Ρήγας επιχειρηματίας.

Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2010

Πώς θα ψηφίσουμε στις δημοτικές εκλογές 2010


Δημοτικές Εκλογές
Πώς θα ψηφίσουμε στις δημοτικές εκλογές 2010
Το εκλογικό σώμα των δημοτικών εκλογών αποτελείται από τους Ελληνες πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου ή της κοινότητας και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Επίσης στο εκλογικό σώμα συμμετέχουν οι πολίτες των λοιπών 26 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης καθώς και οι ομογενείς και νομίμως διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών που δεν διαθέτουν ελληνική ιθαγένεια, αλλά έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, αφού πληρούσαν μια σειρά κριτηρίων (νόμιμη παραμονή στη χώρα τουλάχιστον επί πενταετία κ.τ.λ.).
Για δήμαρχο και δημοτικούς συμβούλους ψηφίζουν οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου. Αντίστοιχα για συμβούλους δημοτικών κοινοτήτων (τοπικών κοινοτήτων) μπορούν να ψηφίσουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας.
Οι ομογενείς και οι νόμιμα διαμένοντες μετανάστες που έχουν συμπεριληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα και για τη θέση του δημοτικού συμβούλου ή του συμβούλου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας.
Ανάδειξη δημοτικών συμβούλων
Για την ανάδειξη των δημοτικών συμβούλων οι εκλογείς έχουν το δικαίωμα να «βάλουν» σταυρό σε έναν ή δύο, ή τρεις υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους στους δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια.
Στους δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες ο ψηφοφόρος μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του:
1α. Σε έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, όταν η εκλογική του περιφέρεια είναι μονοεδρική, διεδρική ή τριεδρική.
1β. Σε έναν ή δύο ή τρεις υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους όταν η εκλογική του περιφέρεια έχει περισσότερες από τρεις έδρες ή/και
2. Σε έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από όλες τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου.

Επίσης, οι ψηφοφόροι μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους του σε έναν ή δύο υποψηφίους του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας και σε έναν υποψήφιο σύμβουλο ή εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας.
.-.-.-.-..-.-..-.-.-..-.-..-.-..-….-.-..-.-.-.-..-.-.
Eιδικότερα, σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις ανάδειξης των αρχών των περιφερειών ψηφίζουν:
Για περιφερειάρχη: Όλοι οι δημότες εκλογείς οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων και κοινοτήτων της περιφέρειας.
Για αντιπεριφερειάρχη: Όλοι οι δημότες εκλογείς οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων και κοινοτήτων του νομού. Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής οι εγγεγραμμένοι στους δήμους και τις κοινότητες των περιφερειακών ενοτήτων.
Για περιφερειακούς συμβούλους: Όλοι οι δημότες εκλογείς οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων και κοινοτήτων της εκλογικής περιφέρειας. Οι υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες δεν θέλουν σταυρό προτίμησης, ορίζονται με βάση τον αριθμό των περιφερειακών ενοτήτων.
Έτσι στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ορίζονται 5, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ορίζονται 7, στη Δυτική Μακεδονία, στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία και στα Ιόνια Νησιά 4, στη Δυτική Ελλάδα 3, στη Στερεά Ελλάδα ορίζονται 4, η Αττική θα έχει 8 αντιπεριφεριάρχες, η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα έχει 3, ενώ η περιφέρεια Ν. Αιγαίου 2 και η Κρήτη 4 αντιπεριφεριάρχες.
Εκλογή περιφερειακού συμβουλίου: Στις εκλογές για περιφερειακό συμβούλιο οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν σταυρό μόνο στους υποψηφίους της εκλογικής τους περιφέρειας και ανάλογα με τον αριθμό των εδρών που θα εκλεγούν και μέχρι 4 σταυρούς.
* Σε εκλογική περιφέρεια που διαθέτει μέχρι 3 έδρες ο ψηφοφόρος μπορεί να βάλει έναν σταυρό. Από 4 έως 7 έδρες μπορούν να επιλεγούν μέχρι 2 υποψήφιοι, ενώ για περιφέρειες με 8-12 έδρες μπορούν να επιλεγούν μέχρι και 3 υποψήφιοι. Τέλος, για περιφέρειες που διαθέτουν άνω των 12 εδρών επιτρέπεται η σταυροδότηση μέχρι και 4 υποψηφίων.
.-…-.-.-.-..-.-.-.-..-.-.-..-.-.-..-.-.-..-.-..-.-.-..-.-..-.-.-.-.-..-..-.-..-

Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2010

Υποψήφιος Δήμαρχος


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Γεννήθηκε το 1946 στην Ανδρούσα Μεσσηνίας, από τον Περικλή και την Αμαλία το γένος Καπερώνη.

Τελείωσε το Μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και μετά έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Μάντσεστερ της Αγγλίας (Master of Science in Computation) και στο Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Διδάκτωρ Μηχανικής).

Από το έτος 1978 είναι μέλος ΔΕΠ (Διδακτικό και ερευνητικό Προσωπικό) του Ε.Μ.Π. και σήμερα κατέχει την βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στον τομέα Μηχανικής στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών.

Για πρώτη φορά έθεσε υποψηφιότητα και εξελέγη Δήμαρχος Μεσσήνης στις Δημοτικές Εκλογές του 2006. Επίσης τον Απρίλιο του 2007, εξελέγη Πρόεδρος του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Μεσσηνίας (Ε.Σ.ΔΙ.Σ.Α.)

Είναι παντρεμένος με την Βούλα Τσολάκου και έχουν τρία παιδιά, την Αμαλία, την Κατερίνα και τον Γιώργο.
Ανεξάρτητος υποψήφιος με:
-Νέους Ανθρώπους,
-Νέο Ξεκίνημα,
-Ένα Δυνατό Δήμο

Εκλογικό κέντρο "ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨

Σταύρος ΑθανασακόπουλοςΤελετή αφής φλόγας
στον αρχαιολογικό χώρο
της αρχαίας Μεσσήνης

Ανάπτυξη και επενδύσεις, εδώ και τώρα!

Το σχέδιο σκλαβοποίησης του συνόλου των πολιτών στους ολιγάρχες, τραπεζίτες, φεουδάρχες, είναι σε πλήρη εξέλιξη! Επιτέλους, σώστε τον κοσμάκη από την αυτοκτονία! Λευτεριά στους νεο-σκλάβους υπερχρεωμένους δανειολήπτες, εδώ και τώρα!! Το « μέλλον άδηλον εστί! Η Ελλάδα μπορεί, οι Περιφέρειες μπορούν, οι Δήμοι μπορούν να φέρουν την πραγματική αλλαγή!Ας βαδίσουμε με ψηλά το κεφάλι προς το μέλλον! Ανάπτυξη και επενδύσεις, εδώ και τώρα!
http://www.koutsoukos-anastasios.gr/

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Αιρετοί με συγκεκριμένο " οικονομικό" σχέδιο

22 Σεπ -Αντώνης Αντωνόπουλος:
Αιρετοί με συγκεκριμένο σχέδιο αλλά και πολιτικό αγώνα


Το καλύτερο δυνατόν θα ήταν στις επερχόμενες εκλογές να αντικρίσουμε υποψήφιους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης που αποδεχόμενοι και συνομολογώντας τις περιορισμένες δυνατότητες τους εκ της συγκυρίας και του πολιτειακού συστήματος μας και των δοτών αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος θα προτείνουν με συγκεκριμένο τρόπο, με συγκεκριμένο οικονομικό κόστος, από συγκεκριμένους οικονομικούς πόρους τον τ ρ ό π ο α ν α β ά θ μ ι σ η ς τ ω ν σ υ ν θ η κ ώ ν δ ι α β ί ω σ η ς μας στα θέματα της αρμοδιότητας τους.

.......... και όχι με διακηρύξεις σε επίπεδο πολιτικών και δικανικών ευχών.

http://meropitopik.blogspot.com/2010/09/blog-post_4762.html
Αναρτήθηκε από: ΚΡΕΣΦΟΝΤΗΣ στην ενότητα Επικαιρότητα
Πηγή ΜΕΡΟΠΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: Αντώνης Αντωνόπουλος: Αιρετοί με συγκεκριμένο σχέδιο αλλά και πολιτικό αγώνα

Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2010

ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ η ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ


- ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
- ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ¨ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ¨ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ η ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

"ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ με ΟΡΑΜΑ


ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ "ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ με ΟΡΑΜΑ


-Πάτησε (διπλό κλικ) επάνω στην εικόνα για να δεις την κίνηση.

Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2010

Κατανομή σταυρών κοινώς «σταυροδότηση» δήμου Μεσσήνης


Δηλαδή πόσους υποψηφίους θα «σταυροδοτίσουμε»;

-Στον υποψήφιο δήμαρχο δεν σημειώνεται σταυρός προτίμησης, εάν όμως μπει σταυρός, αυτός δεν αποτελεί αιτία ακύρωσης του ψηφοδελτίου. Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία επίσης δεν τίθεται σταυρός προτίμησης, αφού αυτή διεξάγεται μόνον ανάμεσα στους υποψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών, που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Η ύπαρξη, όμως, σταυρού προτίμησης σε ψηφοδέλτιο επίσης δεν συνεπάγεται την ακυρότητά του.

-Στους δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του με έναν ή δύο ή τρεις υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, δηλαδή μπορεί να βάλει μέχρι και τρεις σταυρούς προτίμησης.

Αν σε ένα ψηφοδέλτιο σημειωθούν περισσότεροι, από τους προβλεπόμενους, σταυροί προτίμησης, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο και λογίζεται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη κάποιος σταυρός προτίμησης.

-Στους δήμους, που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του:

1. όταν η εκλογική του περιφέρεια είναι μονοεδρική, διεδρική ή τριεδρική, (Πρόκειται για τους Δήμους (Αίπειας, Βουφράδων, Ανδρούσης, κοιν.Τρικόρφου,Ιθώμης, με τα χωριά τους),
ο ψηφοφόρος σημειώνει έναν από τον τέως δήμο του
και έναν ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΟΥ. (1+1)

2. όταν η εκλογική του περιφέρεια έχει περισσότερες από τρεις έδρες,
(Πρόκειται για τους Δήμους Μεσσήνης, Πεταλιδίου και Αριστομένους,
ο ψηφοφόρος σημειώνει μέχρι τρεις από τον τέως δήμο του
και έναν ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΟΥ. (3+1)

Διαβάστε περισσότερα: Δημοτικές εκλογές "Η «χρυσή βίβλος» του καλού ψηφοφόρου".
Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2010 [ 10:01 ]

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=355261&dt=18/09/2010

Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010

δήμος Μεσσήνης σχεδίου ¨Καλλικράτης¨
Ο Δήμος Μεσσήνης ενώνεται με τους Δήμους Αιπειας, Πεταλιδίου, Ανδρούσης, Αριστομένους, Βουφράδων και Ιθώμης και την Κοινότητα Τρικόρφου για τη δημιουργία του Δήμου Μεσσήνης με έδρα τη Μεσσήνη. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 565.58 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 28754 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή της ΕΣΥΕ του 2001.

36 ονόματα συνδιασμού ¨ΝΕΑ ΠΝΟΗ¨ Δήμου Μεσσήνης


Περιφερειακές & δημοτικές εκλογές 2010

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

36 υποψήφιους ανακοίνωσε χθες ο Κ. Σπυρόπουλος

Τα ονόματα 36 υποψηφίων με το συνδυασμό του «Νέα Πνοή» στις δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο δήμαρχος Μεσσήνης -και εκνέου υποψήφιος- Κώστας Σπυρόπουλος.
Οι 36 υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι στους οποίους περιλαμβάνονται και εν ενεργεία δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά και νέα πρόσωπα, είναι οι εξής: Νικόλαος Ευαγγ. Αγγελόπουλος αγρότης. Γεράσιμος Ιωάν. Αθανασακόπουλος δημοτικός σύμβουλος Ιθώμης. Σταύρος Αποστ. Αθανασακόπουλος αρχιτέκτων μηχανικός. Γεώργιος Ιωάν. Αλεξανδρόπουλος αγρότης. Στυλιανός Αναστασόπουλος δημοτικός σύμβουλος Μεσσήνης. Θεόδωρος Μιχ. Ανδριανόπουλος συνταξιούχος αστυνομικός. Παναγιώτης Νικ. Γιαννακόπουλος αυτοκινητιστής. Γεώργιος Γιαννίκος πρόεδρος Πιλαλίστρας Δήμου Μεσσήνης. Νικόλαος Γεωργ. Γιαννούκος τέως δημοτικός σύμβουλος. Στασινός Αποστ. Γκούνης δημοτικός σύμβουλος Ανδρούσας. Ιωάννης Δαβέρος πρόεδρος Μάδαινας Δήμου Μεσσήνης. Απόστολος Δημ. Δημητρακόπουλος επιχειρηματίας. Δημήτριος Δουρούμης δημοτικός σύμβουλος - αντιδήμαρχος Μεσσήνης. Εμμανουήλ Δουρούμης δημοτικός σύμβουλος - πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης. Ζωή Καλδή-Βλαχοπούλου οικιακά. Δημήτριος Γεωργ. Καλογερόπουλος αγρότης. Γεώργιος Καπερώνης πρόεδρος Ανάληψης Δήμου Μεσσήνης. Παύλος Κων. Κατσούλης αγρότης. Γεώργιος Κεραμίδας δημοτικός σύμβουλος Μεσσήνης. Νικόλαος Γεωργ. Κοντούλιας μέλος Τ.Σ. Μαυρομματίου. Δημήτριος Παν. Κουτρουμπής αγρότης. Παναγιώτης Γεωργ. Κουτσοσταθόπουλος έμπορος. Βασίλης Χρ. Λεμπέσης συνταξιούχος. Παναγιώτης Μαλλιαρός μέλος Τ.Σ. Λευκοχώρας Δήμου Μεσσήνης.
Δημήτριος Μιχαλόπουλος δημοτικός σύμβουλος Μεσσήνης - πρόεδρος ΚΕΑΔΗΜ. Γεώργιος Θεοδ. Μπιλάλης πρόεδρος Τ.Σ. Ανδρούσας. Ελευθέριος Παν. Νικολόπουλος αγρότης. Γεώργιος Παναγιωτακόπουλος πρόεδρος Καρτερολίου Δήμου Μεσσήνης. Δημήτριος Νικ. Σταθόπουλος αγρότης. Παναγιώτης Σταυρόπουλος πρόεδρος Λυκοτράφου Δήμου Μεσσήνης. Κωνσταντίνος Θεοδ. Σωτηρόπουλος συνταξιούχος Εμπορικού Ναυτικού. Πέτρος Τσάμης δημοτικός σύμβουλος Μεσσήνης - πρόεδρος ΔΕΥΑΜ. Αναστάσιος Μεν. Τσερπές σύμβουλος στην Κοινότητα Τρικόρφου. Αθανάσιος Γεωργ. Φωτόπουλος αγρότης. Κωνσταντίνος Ψαρούλης πρόεδρος Τριόδου Δήμου Μεσσήνης. Μιχαήλ Ψαρούλης δημοτικός σύμβουλος αντιδήμαρχος Μεσσήνης.

Β.Γ.Μ.__¨ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ¨ Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2010

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010

Υποψήφιοι Δήμαρχοι για τον Δήμο Μεσσήνης

Με το σχέδιο Καλλικράτης εντάχθηκαν στον νέο δήμο Μεσσήνης και οι δήμοι:

Αίπειας, Ανδρούσας , Αριστομένη, Ιθώμης και Πεταλιδίου. Ο συνολικός

πληθυσμό του νέου δήμου Μεσσήνης θα ξεπερνάει τις 35.000 κατοίκους.

Υποψήφιοι Δήμαρχοι για τον Δήμο Μεσσήνης θα είναι εκτός απρόοπτου:


.-ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ανεξάρτητος) νυν δήμαρχος, κάτοικος Μεσσήνης.

.-ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ(Ν.Δ) νυν αντινομάρχης, κάτοικος Αγ.Φλώρου.

.-ΝΙΚΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ(ΠΑΣΟΚ) νυν δημοτικός σύμβουλος, κάτοικος Μεσσήνης.

.-ΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΚΕ) συνδικαλιστής, κάτοικος Πιλαλίστρας.

Κομματική Ανανέωση


Τουλάχιστον οι μισοί (πάνω από 40) από τους 76 υποψηφίους συμβούλους του ανεξάρτητου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη προέρχονται από το χώρο της ΝΔ. σύμφωνα με πληροφορίες του aftodioikisi.gr

Πρόκειται για γνωστά στελέχη της παράταξης και από τους πέντε νομούς της Πελοποννήσου, τα οποία θα συμμετάσχουν στο συνδυασμό "Νέα Πελοπόννησος" που θα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: Την ανανέωση.

Δήμαρχος με Μητροπολίτη

Δήμαρχος Μεσσήνης

Διοικητικός Χάρτης Ελλάδος